top of page

På gång

Även om min tid som författare mest består av skrivtid, ensam framför datorn, dyker det emellanåt upp tillfällen då jag får möjlighet att komma ut och träffa er läsare. Alltid lika roligt! Jag gör gärna besök på bibliotek och skolor.

För att läsa mer om vad jag gör under ett besök och boka mig, se Författarcentrum Öst.

17/5 Biblioteksbesök Julita bibliotek kl. 17:30

25/5 Försommarmingel Norstedts 17-19

molin_sara_14_61349744983de.tiff
bottom of page