Förarbetet i efterhand

Jag står i startgroparna för det sista kapitlet. Sista! Och vad gör jag?

Utvecklar en av mina viktigaste karaktärer.

Ger honom mer personlighet, drömmar och sådant som gör att hans drömmar förblir just det. Helt enkelt sådant som man rekommenderas att göra som förarbete. Jag slarvade en del med det, möjligen med undantag för min huvudkaraktär.

Ändå grämer jag mig inte. På flera sätt tror jag att det är bra att vissa saker får falla på plats nu mot slutet, när nästan hela pusslet är lagt. Det gör det lättare att forma honom på ett sätt som är rimligt för resten av historien, och jag kan tänka ut vilka scener jag behöver jobba med för att få in det. Faktiskt flyter det på så geschwint att jag tror att jag ska slarva med förarbetet även nästa gång.

0 visningar